Pentadbiran SKPT

Pentadbiran SKPT

Tuesday, 7 August 2018

10 Contoh Aktiviti Pembelajaran Abad 21

Pelaksanaan Pembelajaran Abad 21 berperingkat bermula daripada penyediaan bilik kelas, susunatur dan keperluan fizikal dalam bilik darjah abad 21, kemudian diteruskan dengan penyediaan rancangan mengajar dan pelaksanaan P&P Abad 21. Di sini dikongsikan 10 contoh aktiviti pembelajaran yang boleh dilaksanakan untuk pembelajaran abad 21.

http://www.cikguhailmi.com

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP